قوانین و مقررات وبسایت فیس بان به شرح زیر می باشد :

کلیه کاربران که قصد عضویت و خرید از سایت فیس بان رادارند باید مفاد توافق را کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید از سایت کنند.

عضویت درسایت و یا خرید ازآن به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید، عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.

افراد برای عضویت در سایت باید به قسمت عضویت مراجعه کنند که در این مرحله با وارد کردن اطلاعات لازم مانند نام و نام خانوادگی . رمز عبور، آدرس پست الکترونیکی و لینک تایید عضویت که برای آنان ارسال می شود، مراحل عضویت را تایید کنند.

کاربران باید آدرس پست الکترونیک خود را همراه سایر اطلاعات در خواستی به طور صحیح اعلام نموده و مسئولیت ثبت اشتباه و یا خلاف واقع بر عهد شخص کاربر است.